Washington Capitals Alumnus Peter Bondra to Visit United Arab Emirates

Generálny manažér Slovenskej hokejovej reprezentácie Peter Bondra (v¾avo) v rozhovore s asistentmi trénera Františkom Hossom (uprostred) a ¼ubomírom Pokovièom (vpravo) na zraze reprezentácie pred turnajom Slovakia Cup 2011, ktorý sa bude kona od 11. do 12. februára 2011 v Bratislave. Trenèín, 8. február 2011. Foto: SITA/TomᚠSomr
Photo: SITA/TomᚠSomr

Washington Capitals alumnus Peter Bondra will serve as a coach for the Pavlikovsky Hockey School program at the Zayed Sports Ice Rink in Abu Dhabi from Nov. 13-14 in conjunction with Monumental Sports Global Academies. 

From Capitals Press Release:
“I’m excited to help grow the game in the UAE and use my experience to teach young hockey players in the region,” said Bondra. “The opportunities to host these types of clinics around the globe will promote the growth of hockey and the Capitals brand.”

Pavlikovsky Hockey School is an international ice hockey school designed to assist youth players with improving their hockey skills. The camp features on- and off-ice training under the instruction of NHL players as well as world champions. In addition to Bondra, coaches for the Nov. 13-14 session include Richard Linter, Miroslav Satan and Rasti Pavlikovsky.

By Jon Sorensen

About Jon Sorensen

Jon has been a Caps fan since day one, attending his first game at the Capital Centre in 1974. His interest in the Caps has grown over the decades and included time as a season ticket holder. He has been a journalist covering the team for 10+ years, primarily focusing on analysis, analytics and prospect development.
This entry was posted in News and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply